Pożyczka Tanikredyt.pl

Dodaj opinię
Opinie: 0

Dane teleadresowe Pożyczka Tanikredyt.pl

Godziny pracy wpożyczce w Tanikredyt.pl

 • Poniedziałek: 08:00 - 20:00
 • Wtorek: 08:00 - 20:00
 • Środa: 08:00 - 20:00
 • Czwartek: 08:00 - 20:00
 • Piątek: 08:00 - 20:00
 • Sobota: 08:00 - 20:00
 • Niedziela: 08:00 - 20:00

Informacje opożyczce w Tanikredyt.pl

 • Czas decyzji:
 • Wiek: lat
 • Zaświadczenie o dochodach:
 • Koszt weryfikacji:
 • Limity kwoty pożyczki:
 • Terminy udzielania pożyczki:
www.tanikredyt.pl

Tani Kredyt to instytucja pożyczkowa, która oferuje swoim klientom pożyczki z krótkim terminem spłaty. Procedura udzielenia pożyczki jest standardowa. Nieco mniej standardowe są jej warunki udzielenia i zwrotu.

Jako potencjalny pożyczkobiorca otrzymujesz na start informacje dotyczące tego, jak wziąć pożyczkę oraz uprzejmą prośbę o skontaktowaniu się w razie problemów ze spłatą. Wniosek o udzielenie pożyczki jest analizowany po zaksięgowaniu przelewu weryfikacyjnego (0.01 zł, 1 zł). Parabank dysponuje więcej niż jednym rachunkiem bankowym. Wybierając numer konta obsługiwanego przez ten sam bank, który prowadzi Twój rachunek zyskujesz szansę na uzyskanie przelewu środków w ciągu kilkunastu minut.

Kto może otrzymać pożyczkę od Taniego Kredytu?

Omawiana instytucja pożyczkowa udziela pożyczek osobom w wieku od 21 – 65 lat, zameldowanym w Polsce, posiadającym nr PESEL i dowód osobisty. Konieczne jest posiadanie zdolności do czynności prawnych, zatem osoby ubezwłasnowolnione choćby częściowo nie mogą uzyskać dofinansowania. Informacje na temat wnioskodawcy są pozyskiwane z takich źródeł, jak:

 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

 • Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.

 • Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.

Żeby otrzymać ramową umowę pożyczki trzeba najpierw dokonać rejestracji. Po utworzeniu konta użytkownika potencjalny pożyczkobiorca otrzyma drogą e-mailową wzór umowy. Wniosek o udzielenie pierwszej pożyczki jest składany już w momencie rejestracji, a w przypadku kolejnej pożyczki należy zawrzeć odrębną umowę. Tani Kredyt deklaruje możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków. W tym samym czasie pożyczkobiorcy nie może być udzielona więcej niż jedna pożyczka. Decyzja odmowna jest przesyłana na adres e-mail lub SMS-em.

Opłaty i warunki spłaty

Opłaty związane z udzieleniem pożyczki obejmują prowizję. Opłata może być zmniejszana, albo pożyczkodawca może w ogóle jej nie naliczyć. O promocji tego typu pożyczkobiorca zostanie rzecz jasna poinformowany. Wysokość prowizji wynosi od 15 do 25% i jest zależna od tego, na jaki okres została zawarta pożyczka. Chwilówki Tani Kredyt są udzielane w wysokości od 200 do 4000 zł na okres od 1 do 30 dni.

Spłaty należy dokonać w walucie, w jakiej zostały wypłacone środki pieniężne, a zatem w złotówkach. Terminem spłaty jest ostatni dzień okresu podanego w umowie. Jeżeli dzień ten przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy (niedziele i święta wskazane w ustawie o dniach wolnych od pracy) termin spłaty upływa w dniu następnym.

Jeżeli wcześniej spłacisz pożyczkę, to odzyskasz część kwoty pobranej tytułem prowizji. Jeżeli wpłacisz więcej, niż to konieczne, otrzymasz zwrot. Gdy wpłacona kwota będzie niższa niż całkowita kwota pożyczki przekazane środki zostaną zaliczone najpierw na poczet odsetek za opóźnienie, później na poczet prowizji, a na koniec – na poczet pożyczonej kwoty. Od kwoty, która pozostanie będą naliczane odsetki. Odsetki za opóźnienie są naliczane w wysokości maksymalnej, dopuszczalnej przez prawo. Obecnie wynoszą one 14%.

 

Opinie opożyczce w Tanikredyt.pl

Dodaj swoją opinię

Ocena: