Pożyczka PozyczkaOK.pl

Dodaj opinię
Opinie: 0

Dane teleadresowe Pożyczka PozyczkaOK.pl

Godziny pracy w pożyczce w PozyczkaOK.pl

 • Poniedziałek: 09:00 - 20:00
 • Wtorek: 09:00 - 20:00
 • Środa: 09:00 - 20:00
 • Czwartek: 09:00 - 20:00
 • Piątek: 09:00 - 20:00
 • Sobota: 09:00 - 20:00
 • Niedziela: 09:00 - 20:00

Informacje o pożyczce w PozyczkaOK.pl

 • Czas decyzji:
 • Wiek: lat
 • Zaświadczenie o dochodach:
 • Koszt weryfikacji:
 • Limity kwoty pożyczki:
 • Terminy udzielania pożyczki:
www.pozyczkaok.pl

Pożyczka OK proponuje klientom wsparcie finansowe w wysokości od 1500 do 5000 zł z okresem spłaty wynoszącym od 6 do 30 miesięcy.Pożyczka OK należy do firm pożyczkowych proponujących pożyczki ratalne. Chcąc uzyskać pożyczkę należy założyć konto użytkownika na stronie internetowej pozyczkaok.pl, a następnie wypełnić formularz dostępny online. Decyzja o przyznaniu dofinansowania zostanie przysłana w postaci wiadomości SMS. Umowa pożyczki jest dostarczana przez kuriera do podpisania. Środki pieniężne są przekazywane na rachunek bankowy pożyczkobiorcy wskazany we wniosku. Ponadto, istnieje możliwość odebrania pieniędzy w postaci gotówkowej – w banku lub na poczcie.Warunki uzyskania wsparcia od Pożyczki OKPożyczka ratalna jest udzielana wyłącznie osobom, które spełniają łącznie następujące warunki:


 • wiek od 25 do 80 lat

 • posiadanie nr PESEL

 • posiadanie stałego źródła dochodu i miejsca zamieszkania

 • brak negatywnej historii w Biurze Informacji Kredytowej oraz w biurach informacji gospodarczej


Po wypełnieniu formularza online klient powinien wykonać przelew weryfikacyjny.zgodnie z instrukcją. Wnioski o udzielenie pożyczki można złożyć w dowolnej chwili, ale są rozpatrywane od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 18.00.Decyzja o udzieleniu pożyczki będzie odmowna, jeżeli wnioskodawca znajduje się w bazie dłużników prowadzonej przez biuro informacji gospodarczej. Inne przyczyny odmownej decyzji to wysokie ryzyko niespłacenia pożyczki wynikające z niskiej zdolności kredytowej klienta oraz brak możliwości skontaktowania się z klientem telefonicznie – wtedy firma pożyczkowa nie może dokończyć procedury weryfikacyjnej.


Zasady spłaty pożyczki


Raty pożyczki powinny być spłacane zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy. Klient może spłacić raty przed terminem, co powoduje obniżenie całkowitego kosztu pożyczki. W takich przypadkach pożyczkobiorca ponosi koszty związane z okresem faktycznego korzystania z pożyczki. Informację o zamiarze wcześniejszej spłaty pożyczki należy przekazać do Biura Obsługi Klienta.Nie ma możliwości przedłużenia terminu spłaty pożyczki, chyba że już upłynął termin spłaty i pożyczkobiorca – idąc za radą Pożyczki OK – skontaktuje się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta. Wtedy jest naliczana odpowiednia opłata, o czym w kolejnej części artykułu.Klient nie ma też możliwości zaciągnięcia drugiej pożyczki przed spłatą poprzedniej, udzielonej przez Pożyczkę OK. Raty powinny być spłacone na rachunek bankowy podany w umowie pożyczki. Dostępne opcje sposobu spłaty to:


 • przelew bankowy

 • przelew zlecony na poczcie

 • płatność w Agencji Opłat


W ostatnich dwóch przypadkach płatność powinna być dokonana ok. 3 dni przed upływem terminu spłaty – opóźnienie związane z działalnością tych placówek nie jest usprawiedliwieniem w ocenie Pożyczki OK. Odsetki za opóźnienie zostaną naliczone nawet wtedy, gdy płatność została nadana przed upływem terminu spłaty. W przypadku spłaty zobowiązań pieniężnych bierze się pod uwagę termin otrzymania środków przez wierzyciela, np. datę zaksięgowania przelewu na jego rachunku bankowym.


Opłaty pobierane przez Pożyczkę OK


Pożyczka OK pobiera następujące opłaty:

 • prowizję wysokości zależnej od wartości pożyczki i terminu spłaty

 • odsetki kapitałowe (stałe oprocentowanie roczne 10%)

 • opłatę jednorazową za przygotowanie, sporządzenie oraz przekazanie informacji o spłacie itp. (16,80 zł)

 • jednorazową opłatę za przedłużenie okresu spłaty lub zmianę warunków spłaty w przepadku braku terminowej spłaty pożyczki (30 zł)

 • jednorazową opłatę za zwrot nadpłaty (4,80 zł + 0,8% kwoty przekazu)


Najbardziej opłacalne dla klienta jest spłacanie rat w terminie i w wysokości wskazanej w harmonogramie – wtedy można uniknąć dodatkowych opłat i zapłacić wyłącznie odsetki kapitałowe oraz prowizję.Wniosek o kolejną pożyczkę można złożyć już po uregulowaniu ostatniej raty pożyczki zaksięgowanej na rachunku bankowym firmy pożyczkowej. Posiadanie kredytu w banku lub pożyczki w innej instytucji finansowej nie powoduje odmowy udzielenia pożyczki ratalnej przez Pożyczkę OK. Problemem są wyłącznie zaległości w spłacie należności, w tym także rachunków za korzystanie z różnych usług (np. usług telekomunikacyjnych). W razie zmiany decyzji odnośnie do pożyczki klient ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Zaletą oferty jest bardzo długi maksymalny czas spłaty pożyczki. Firma pożyczkowa nie wymaga od klientów zabezpieczenia pożyczki.


Opinie o pożyczce w PozyczkaOK.pl

Dodaj swoją opinię

Ocena: