Chwilówka Lime-Kredyt.pl

Dodaj opinię
Opinie: 1

Dane teleadresowe Chwilówka Lime-Kredyt.pl

Godziny pracy w chwilówce w Lime-kredyt.pl

 • Poniedziałek: 09:00 - 20:00
 • Wtorek: 09:00 - 20:00
 • Środa: 09:00 - 20:00
 • Czwartek: 09:00 - 20:00
 • Piątek: 09:00 - 20:00
 • Sobota: 09:00 - 20:00
 • Niedziela: 09:00 - 20:00

Informacje o chwilówce w Lime-kredyt.pl

 • Czas decyzji:
 • Wiek: lat
 • Zaświadczenie o dochodach:
 • Koszt weryfikacji:
 • Limity kwoty pożyczki:
 • Terminy udzielania pożyczki:
www.lime-kredyt.pl

Lime – kredyt sp. z o.o. jest firmą pożyczkową, która należy do międzynarodowej grupy prowadzącej działalność także w Rosji, w Meksyku i w Republice Południowej Afryki. Sprawdziliśmy, komu udziela pożyczek i jakie warunki proponuje klientom firma pożyczkowa działająca na czterech kontynentach


Lime – kredyt.pl jest serwisem, za którego pośrednictwem spółka udziela pożyczek online. Już po wejściu na stronę internetową pożyczkodawcy dowiadujemy się, że korzysta on z nowoczesnych rozwiązań zapewniających ochronę danych osobowych. Z takich samych standardów korzystają inne serwisy pożyczkowe. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że Lime – kredyt reprezentuje liberalne podejście do pożyczkobiorców – udziela pożyczek osobom w wieku od 18 lat. Górna granica wieku w ogóle nie została ustalona. Pozostałe warunki są jednak analogiczne do wymogów ustalanych przez inne parabanki (np. obywatelstwo polskie, miejsce zamieszkania w Polsce, posiadanie konta w serwisie, posiadanie stałych dochodów).


Ile i na jak długo można pożyczyć?


Lime – kredyt.pl oferuje pożyczki chwilówki w wysokości od 100 zł do 2500 zł. Termin spłaty wynosi 30 dni. Pożyczka w wysokości ponad 1600 zł jest dostępna wyłącznie dla klientów, którzy już korzystali z oferty instytucji pożyczkowej. Przez 5 dni jest dostępna za darmo – jeżeli w ciągu 5 dni zostanie spłacona konsument nie musi płacić prowizji. W praktyce prawdopodobieństwo spłaty tak wysokiej pożyczki w tak krótkim czasie jest jednak bardzo niskie.


Żeby zobrazować zależność prowizji od kwoty i czasu spłaty przyjrzyjmy się dwóm przypadkom. Pierwsza pożyczka – 1000 zł – zaciągnięta na 7 dni będzie kosztowała 180 zł prowizji. Przy 14 dniach prowizja wzrośnie do 216,50 zł, przy terminie od 21 do 30 dni – do 1250 zł. RSSO pożyczki w wysokości 1000 zł z terminem spłaty równym 30 dni wynosi 1410,33%.


Drugi przykład – pożyczka w wysokości 2500 zł – zaciągnięta na 7 dni będzie kosztowała 450 zł (RRSO 559829,36%). Przy 14 – dniowym terminie spłaty prowizja wzrośnie do 541,25 zł, ale RRSO zmaleje do 16456,49 ze względu na wydłużenie okresu spłaty. Przy terminie spłaty wynoszącym 21 dni lub więcej, prowizja będzie równa 625 zł.


Zarówno długość okresu spłaty, jak i wysokość kwoty pożyczki mają wpływ na prowizję, a tym samym na wysokość opłaty za przedłużenie pożyczki, o czym mowa w dalszej części artykułu.


Zawarcie umowy pożyczki


Żeby wziąć pożyczkę, trzeba zarejestrować konto w serwisie. Następnie należy potwierdzić numer telefonu, wejść na konto osobiste, wypełnić ankietę i podać pozostałe dane wymagane przez pożyczkodawcę. Po rozpatrzeniu wniosku pożyczkobiorca otrzymuje ofertę pożyczki. W ciągu 5 dni może potwierdzić zawarcie umowy poprzez wysłanie SMS. Jeszcze przed otrzymaniem środków finansowych wnioskodawca potwierdza w ten sposób, że zgadza się na warunki dwóch bardzo istotnych dokumentów. Są to: • Umowa Generalna

 • Zasady Udzielania Pożyczek


Użytkownik podpisuje umowę w ten sposób, że wprowadza kod weryfikacyjny z SMS-a zgodne z instrukcją podaną przez pożyczkodawcę. Przeciętnemu konsumentowi trudno to sobie wyobrazić, ale w świetle obowiązującego prawa jest do dopuszczalne – umowa pożyczki jest podpisywana podpisem elektronicznym, a jej ważność i skuteczność są takie, jak umowy podpisanej własnoręcznie. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala uniknąć kosztów przesyłki.


Umowa Generalna zastrzega wymóg wykonania przelewu weryfikacyjnego. Złotówka zostanie w ciągu 30 dni zwrócona automatycznie na rachunek bankowy. Lime – kredyt nie zarabia na procedurze weryfikacji.


Ocena zdolności kredytowej


Bardzo ciekawie przedstawia się wymóg dotyczący posiadania stałych dochodów. Lime – kredyt wyraźnie wskazuje na wymóg posiadania stałego i gwarantowanego dochodu, który powinien być potwierdzony deklaracją podatkową PIT – pożyczkodawca może wymagać jego okazania. Po drugie, wnioskodawca powinien posiadać dochód nie mniejszy niż 2.000 zł miesięcznie – potwierdzeniem spełnienia tego wymogu jest wyciąg z rachunku bankowego (tego dokumentu Lime – kredyt też może tego wymagać). Na ocenę zdolności kredytowej wnioskodawcy składa się także weryfikacja informacji podawanych przy zakładaniu konta w serwisie oraz zawartych w ankiecie. Lime – kredyt sprawdza też historię kredytową wnioskodawcy.


Kilka słów o Umowie Generalnej


Umowa Generalna liczy aż 19 stron, co zdecydowanie zniechęca konsumenta do zapoznania się z jej treścią. Już na wstępie odbiorca czuje się trochę zagubiony między poszczególnymi postanowieniami umownymi. Lime – kredyt podaje adres do kontaktu, na który można pisać e-maile, gdyby któryś z punktów umowy był niezrozumiały. Umowa Generalna składa się z części ogólnej i indywidualnej. Pożyczkodawca informuje, że część indywidualną strony ustalają wspólnie – w praktyce jest ona ustalana przez firmę pożyczkową w oparciu o wniosek klienta.


Jeżeli pożyczkobiorca jest świadomy tego, że nie zdąży spłacić pożyczki w terminie, może skorzystać z opcji przedłużenia terminu spłaty. W ten sposób uniknie karnych odsetek, ale zapłaci sporą opłatę – prowizję, czyli taki sam rodzaj opłaty, jaka jest pobierana przy udzielaniu pożyczki. Termin pożyczki może być przedłużony o 7 dni, 14 dni lub 30 dni. Warte uwagi jest to, że możliwość skorzystania z tej opcji nie jest ograniczona, ale pożyczkodawca może odmówić przedłużenia terminu.


Co się stanie, w razie braku spłaty?


Spłata pożyczki następue przelewem na rachunek bankowy pożyczkodawcy, albo poprzez bezpośrednią wpłatę w kasie. Jeżeli spłata jest częściowa zostanie zaliczona na poczet prowizji i opłat, następnie odsetek, w dalszej kolejności na poczet długu podstawowego i ostatecznie na poczet innych płatności.


Procedura wszczynana w razie braku spłaty pożyczki jest analogiczna, jak w przypadku innych firm pożyczkowych. Klient powinien być świadomy, że Lime – kredyt współpracuje z wiodącymi biurami kredytowymi, więc informacja o opóźnieniu ze spłatą zadłużenia zostanie przekazana do BIK i biur informacji gospodarczej.


Dodatkowo pożyczkodawca pobiera odsetki za opóźnienie (odsetki karne) oraz opłaty umowne. Jednocześnie Lime – kredyt zastrzega, że nie nalicza odsetek od odsetek. Dłużnik, który nie spłaci pożyczki przed wszczęciem postępowania w sądzie ponosi też koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.


Czynności windykacyjne podejmowane przez Lime – kredyt mają formę monitów SMS, e -mail, automatycznych wiadomości głosowych, telefonicznego upomnienia i wezwania do zapłaty oraz monitu listownego (wezwanie do zapłaty, upomnienie).


Optymistyczne jest to, że Lime – kredyt wyraźnie prosi wnioskodawców, aby nie pożyczali, jeżeli nie będą w stanie spłacić pożyczki w terminie. Jednocześnie, pożyczkodawca zaznacza, że w razie opóźnienia podejmuje negocjacje i czynności windykacyjne, a dopiero w razie niepowodzenia w odzyskaniu należności zwraca się po pomoc do zewnętrznej firmy windykacyjnej, a następnie do sądu. W ten sposób Lime – kredyt buduje swój pozytywny wizerunek firmy pożyczkowej przyjaznej konsumentom. Minusy omawianej instytucji poyczkowej to przede wszystkim zbytnio rozbudowana umowa pożyczki, brak tabeli opłat na stronie internetowej oraz brak informacji odnośnie do kosztów monitów.

Opinie o chwilówce w Lime-kredyt.pl

Dodaj swoją opinię

Ocena: