Pożyczka Banknot.pl

Dodaj opinię
Opinie: 0

Dane teleadresowe Pożyczka Banknot.pl

Godziny pracy wpożyczce w Banknot.pl

 • Poniedziałek: 09:00 - 18:00
 • Wtorek: 09:00 - 18:00
 • Środa: 09:00 - 18:00
 • Czwartek: 09:00 - 18:00
 • Piątek: 09:00 - 18:00
 • Sobota: 09:00 - 18:00
 • Niedziela: 09:00 - 18:00

Informacje opożyczce w Banknot.pl

 • Czas decyzji:
 • Wiek: lat
 • Zaświadczenie o dochodach:
 • Koszt weryfikacji:
 • Limity kwoty pożyczki:
 • Terminy udzielania pożyczki:
www.banknot.pl

Banknot jest instytucją pożyczkową oferującą Odnawialną Linię Pożyczkową charakteryzującą się elastycznością i w opinii parabanku – niskim kosztem.


Odnawialna Lina Pożyczkowa umożliwia wielokrotne korzystanie z przyznanych środków finansowych. Każda spłata kapitału zmniejsza zadłużenie przy jednoczesnym zwiększeniu dostępnych środków. Dzięki temu mechanizmowi klient ma zapewniony stały dostęp do środków finansowych. Umowa Odnawialnej Linii Pożyczkowej jest zawierana na okres wynoszący 4 miesiące. W tym okresie przyznana kwota może zostać podwyższona, o ile klient reguluje w terminie swoje zobowiązania.


Komu Banknot udzieli dofinansowania?


Odnawialna Linia Pożyczkowa jest produktem, z którego mogą skorzystać osoby w wieku od 18 do 75 lat, mające miejsce zameldowania w Polsce, polski numer PESEL i dowód osobisty. Produkt finansowy oferowany przez omawianą instytucję pożyczkową jest przeznaczony dla konsumentów. Żeby móc złożyć wniosek, trzeba najpierw zarejestrować się na stronie internetowej parabanku.


Ile kosztuje Odnawialna Linia Pożyczkowa?


Odnawialna Linia Pożyczkowa jest dość kosztownym produktem finansowym, bo klient musi uiścić opłatę za wypłatę środków, a także odsetki (10% w skali roku). Poza tym, konieczne jest uiszczenie prowizji z tytułu utrzymującego się salda kapitałowego. Opłata administracyjna jest pobierana z tytułu utrzymywania Odnawialnej Linii Pożyczkowej. Jej wysokość jest stała, a pożyczkobiorca może być zwolniony z obowiązku jej opłacenia. Opłata administracyjna nie jest naliczana w przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym na koniec co najmniej jednego dnia tego okresu saldo kapitałowe wynosi nie mniej niż 100 zł. W okresie niekorzystania z przyznanej Odnawialnej Linii Pożyczkowej, czyli po spłacie całości, Banknot nie nalicza żadnych prowizji i opłat – z wyjątkiem opłaty administracyjnej.


Wypłata i spłata pożyczki


Klient może zlecać pierwszą i kolejną wypłatę środków w ramach Odnawialnej Linii Pożyczkowej, przy czym pierwsza wypłata jest zlecana już w ramach akceptacji oferty. Całkowita kwota przyznanej Linii Pożyczkowej zostaje przekazana na rachunek pożyczkobiorcy. Po spłacie części kwoty klient uzyska możliwość ponownego zlecenia wypłaty środków w granicach przyznanego limitu. Środki pieniężne są przekazywane na rachunek bankowy klienta w ciągu kilku minut od zlecenia wypłaty, ponieważ Banknot korzysta z usługi szybkich przelewów.


Spłata pożyczki następuje na indywidualny numer rachunku bankowego. Zobowiązania mogą być regulowane także za pośrednictwem panelu użytkownika na stronie internetowej parabanku. Spłata salda musi nastąpić najpóźniej 5 dni po zakończeniu trwania umowy. Wtedy pożyczkobiorca może złożyć wniosek o udzielenie kolejnej pożyczki w tej formie.

Opinie opożyczce w Banknot.pl

Dodaj swoją opinię

Ocena: