W jakie instrumenty finansowe inwestuje się na giełdzie?

Instrumenty finansowe jakie są do dyspozycji dla inwestorów na giełdzie to:

– obligacje

– bony skarbowe

– akcje

– prawa do papierów wartościowych – prawo do nowych akcji oraz prawo poboru

– instrumenty pochodne – wśród których mogą znaleźć się na przykład kontrakty lub warranty

 

Inwestor może lokować swoje oszczędności zakupując papiery wartościowe. Są one dostępne na rynku pierwotnym lub wtórnym. Rynek wtórny dzieli się na giełdowy, czyli inwestowanie na Giełdzie, oraz pozagiełdowy, pozwalający na inwestowanie na CeTO.

Komentarze

Dodaj swoją opinię

Ocena:

Nasi eksperci polecają

  • Pożyczki
  • Kredyty
  • Karty
  • Konta

Aktualne promocje