Jakie istnieją sposoby inwestowania?

Istnieje bardzo dużo sposobów inwestowania. Każdy inwestor dobiera dla swojej osoby najlepszy sposób inwestycji, pod względem własnego wieku, znajomości zasad zarządzania środkami finansowymi oraz wielu innych czynników.
Inwestycje można podzielić według trzech głównych kryteriów:
1) ze względu na czas trwania inwestycji
* krótkoterminowe – do1 roku
* średnioterminowe – od 1roku do 5 lat
* długoterminowe – powyżej 5 lat
2) ze względu na przedmiot inwestycji
* inwestycje finansowe – inwestor ma do dyspozycji nie materialne przedmioty inwestycji, wśród których wymienia się np.: obligacje, waluty, lokaty czy akcje
* inwestycje rzeczowe – inwestor zarządza materialnymi przedmiotami w czasie inwestycji, wśród nich wyróżnia się między innymi zakup dzieł sztuki, złota, lub nieruchomości
3) ze względu na charakter inwestycji
* inwestycje, które dostarczają stały dochód
* inwestycje, które zachowują zainwestowany kapitał
* inwestycje, które zwiększają zainwestowany kapitał

Komentarze

Dodaj swoją opinię

Ocena:

Nasi eksperci polecają

  • Pożyczki
  • Kredyty
  • Karty
  • Konta

Aktualne promocje