Jaka jest definicja instrumentów pochodnych?

Instrumenty pochodne są najbardziej skomplikowanymi instrumentami finansowymi dostępnymi na giełdzie. Są one przeznaczone dla inwestorów, którzy przygotowani są na bardzo duże ryzyko oraz posiadają zaawansowaną wiedzę na temat inwestowania oszczędności na rynku kapitałowym. Cena instrumentów pochodnych jest uzależniona od wartości instrumentu bazowego. Instrumentami bazowymi są między innymi wskaźnik ekonomiczny, waluta, papier wartościowy bądź indeks giełdowy. Na giełdzie notowane są wtedy opcje, jednostki indeksowe oraz kontrakty terminowe. Rozliczenie pieniężne reguluje wszystkie transakcje związane z obrotem instrumentów pochodnych. Wyjątkiem są jedynie kontrakty dotyczące obligacji.

Komentarze

Dodaj swoją opinię

Ocena:

Nasi eksperci polecają

  • Pożyczki
  • Kredyty
  • Karty
  • Konta

Aktualne promocje