Czym się różnią fundusze bezpieczne od agresywnych?

Fundusze agresywne, zrównoważone oraz bezpieczne zostały wyróżnione pod względem stopnia ryzyka inwestycji oraz metody lokowania aktywów i polityki inwestycji.

Przykłady funduszy:

– dla funduszy bezpiecznych: np. fundusze obligacji, fundusze rynku pieniężnego, czy też fundusze dłużnych i wierzycielskich papierów wartościowych

– dla funduszy zrównoważonych: np. fundusze stabilnego wzrostu

– dla funduszy agresywnych: np. fundusze agresywnego inwestowania, fundusze akcji, lub fundusze indeksowe

Komentarze

Dodaj swoją opinię

Ocena:

Nasi eksperci polecają

  • Pożyczki
  • Kredyty
  • Karty
  • Konta

Aktualne promocje