Czym są akcje?

Emitentem akcji są spółki, które udzielają swój kapitał w formie papierów wartościowych, czyli akcji. Pozyskanie akcji potwierdzają udziały akcjonariusza, czyli inwestora w kapitale danej spółki. Akcje są instrumentami długoterminowymi i dopuszcza się je do obrotu publicznego.

Każdy akcjonariusz posiada prawa korporacyjne. Wśród nich wymienia się między innymi prawo do:

– powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej spółce

– żądania wszelkich informacji dotyczących spółki

– uczestniczenia i głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

– zaskarżenia uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Oprócz prawa korporacyjnego, akcjonariusze posiadają także prawa majątkowe:

– prawo poboru akcji nowej emisji

– prawo do dywidendy

– prawo do wzięcia udziału w podziale kapitału likwidowanej spółki.

Komentarze

Dodaj swoją opinię

Ocena:

Nasi eksperci polecają

  • Pożyczki
  • Kredyty
  • Karty
  • Konta

Aktualne promocje