Co może być ustalone jako zabezpieczenie kredytu?

Starając się o kredyt gotówkowy do pewnego progu finansowego, banki nie będą oczekiwać żadnych zabezpieczeń oraz poręczycieli. Jednak zdarzają się sytuacje, w których banki zażądają zabezpieczenia w postaci:
– poręczenia osób trzecich
– zastawu rejestrowego
– weksla In blanco
– ubezpieczenia spłaty kredytu
– hipoteki
– poręczenia wekslowego
– zgody na potrącanie nieuregulowanych należności z wynagrodzenia
– oświadczenia o pozwoleniu na egzekucję w ramach ustawy prawa bankowego

Komentarze

Dodaj swoją opinię

Ocena:

Nasi eksperci polecają

  • Pożyczki
  • Kredyty
  • Karty
  • Konta

Aktualne promocje