Co jest zabezpieczeniem kredytu hipotecznego?

Podstawowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego będzie wpis hipoteki do księgi wieczystej danej nieruchomości. Banki pozwalają na zabezpieczenie kredytu na kilku nieruchomościach, których właścicielem jest sam kredytobiorca lub osoby trzecie. W przypadku zmiany właściciela nieruchomości, bank nadal ma prawo do dochodzenia do niej praw. Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej następuje w momencie wystawienia przez bank odpowiedniego pozwolenia. Następuje to zaraz po spłacie całego kredytu. Sąd, który ostatecznie wykreśla hipotekę z księgi wieczystej, kończy współpracę między bankiem a kredytobiorcą.
Często w momencie oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej, banki wymagają zastosowania dodatkowych zabezpieczeń, takich jak podwyższone oprocentowanie, ubezpieczenie kredytu czy też weksel własny in blanco.

Komentarze

Dodaj swoją opinię

Ocena:

Nasi eksperci polecają

  • Pożyczki
  • Kredyty
  • Karty
  • Konta

Aktualne promocje