Zalegasz z ZUS-em? Rozłóż to na raty!

Zaległości w Zus

Jeśli prowadzisz własną firmę, albo samodzielnie opłacasz swoje składki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, zawsze może zdarzyć Ci się taka sytuacja, kiedy to nie opłacisz należności w terminie. Wtedy ZUS niezwłocznie zaczyna naliczać karne odsetki, które niestety nie należą do najniższych. Poza tym, jeśli zaległy termin spłaty zaczyna się przedłużać, wtedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszczyna odpowiednie postępowanie egzekucyjne, polegające na ściągnięciu długu w inny sposób.

Zanim ZUS wykona tak rygorystyczne kroki, lepiej jest go wyprzedzić i wypełnić wniosek z prośbą o spłatę swoich zaległych składek w ratach. Jesteśmy przy tym chronieni ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, a dokładniej artykułem 29 ust. 1 z tejże ustawy. Żeby jednak taka możliwość weszła w życie, płatnik musi wypełnić wcześniej stosowny wniosek. W tym wniosku musi się znaleźć również odpowiednie uzasadnienie. Co ciekawe wniosek można składać jeszcze zanim minie termin płatności. Płatnik musi dokładnie określić jaka składka ma zostać rozłożona przez ZUS na raty. Ponadto powinien on uwzględnić takie informacje, dotyczące swoich możliwości finansowych, czyli w jakim czasie zamierza spłacić zadłużenie. Dobrze będzie jeśli płatnik jeszcze dokładnie napisze z jakiego powodu zalega on ze składkami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba wierzyć w to, że w tym urzędzie również pracują ludzie, którzy pozytywnie rozpatrują tego typu wnioski. Im są one lepiej uzasadnione, tym większa szansa na to, że uzyska się odpowiedź twierdzącą. Jeśli chodzi o wzór wniosku, jaki należy złożyć, żeby składki zostały rozbite na raty, to można znaleźć taki gotowy na stronie internetowej ZUS-u.

Można takie pismo skonstruować również własnoręcznie, jednak opierając się na gotowym wniosku, a dokładniej o wymagane informacje, które muszą się w nim znaleźć. Wniosek bez problemu złożymy osobiście, jak i również drogą elektroniczną.

Jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych rzeczywiście wyrazi zgodę na rozłożenie na raty opłat związanych ze składkami, to kolejnym etapem jest podpisanie umowy cywilnoprawnej, w której znajdują się warunki spłaty, kwoty, terminy płatności oraz inne wymagane dane. Warto zwrócić szczególną uwagę na datę stempla pocztowego i datę otrzymania umowy do rak własnych. Ponieważ jeśli w ciągu 7 dni nie podpiszemy i nie odeślemy jej, to niestety ZUS potraktuje to jako brak zawarcia umowy. Chociaż jest to bardzo wygodne rozwiązanie, to spłatę w ratach nie można rozłożyć na wszystkiego rodzaju składki. Mianowicie przedsiębiorcy, muszą opłacać w terminie składki za swoich pracowników, albo za osoby wykonujące dla nich jakieś zlecenie. W terminie muszą zostać zapłacone składki za ubezpieczenie zdrowotne, a także składki emerytalne. Jeśli przytrafi mu się ominięcie terminu spłaty, to musi pogodzić się z tym, że jak najszybciej trzeba zapłacić zaległe należności wraz z naliczonymi odsetkami. Gdy za długo będziemy zwlekać, obejmie nas proces egzekucyjny, za który będziemy musieli pokryć wszystkie koszta.

Gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych pójdzie nam na rękę, wtedy będziemy mogli liczyć również na to, że wszystkie naliczane odsetki zostaną przeliczone na raty. Na pewno trzeba się także zapoznać z tak zwaną opłatą prolongacyjną. Jest ona naliczana na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej. Do naliczania tejże opłaty stosowany jest odpowiedni przelicznik, który jest za każdym razem osobno naliczany, od pozostałości, jaka została jeszcze do spłacenia. Za każdym razem powinna być ona coraz niższa chyba, że dłużnik pominął jakąś ratę.

Może się również zdarzyć tak, że płatnik składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie wpłaca regularnie nawet wymierzonych rat za wcześniejsze zadłużenia. Jednym słowem nie wywiązuje się on z podpisanej umowy. Niestety w tym przypadku ZUS, nie jest już taki łaskawy, ponieważ dochodzi natychmiast do zerwania tejże umowy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustanowił poszczególne uwarunkowania, kiedy podejmuje decyzję o zerwaniu umowy. Jeśli płatnik zalega już z dwiema ratami, wtedy może dojść do zerwania umowy, a następnie od razu do przejścia do procedur egzekucyjnych. Tak samo dzieje się w chwili, kiedy płatnik uregulował tylko część raty, a pozostała część do opłacenia była wyższa niż 5 procent zaległości. Powodem zerwania umowy będzie także celowe wprowadzenie w błąd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tak aby uniknąć odpowiedzialności za płacenie składek w terminie. Więcej takich wytycznych można znaleźć w przepisach dotyczących ubezpieczeń społecznych.

Komentarze

Dodaj swoją opinię

Ocena:

Nasi eksperci polecają

  • Pożyczki
  • Kredyty
  • Karty
  • Konta

Aktualne promocje