Wyniki sprzedaży detalicznej za rok 2015 zaskoczyły prognostyków

Możemy w końcu zapoznać się z danymi dotyczącymi sprzedaży detalicznej za listopad 2015 rok. Okazuje się, że dane z GUS są zdecydowanie lepsze od tego, czego spodziewali się ekonomiści. Zatem interesującymi danymi są ceny stałe.

Sprzedaż detaliczna w listopadzie bieżącego roku podskoczyła aż o 3,3 procent w skali całego roku. Natomiast w skali poprzedniego miesiąca zauważono 0,8 procentowy wzrost tego czynnika. Ekonomiści zaś nastawiali się na maksymalny wzrost wynoszący 2,1%.

Od ponad półtora roku zauważamy w polskiej gospodarce deflację. W skali całego roku specjaliści odnotowali wzrost sprzedaży aż o 5,7%, natomiast w odniesieniu do minionego października, ten skok wyniósł aż 3,6%.
Wszystkie dane są oparte na wskaźnikach udostępnianych w GUS, który przedstawia między innymi tabelę:

Wyszczególnienie Ceny stałe Ceny bieżące
XI 2015 1-X1 2015 XI 2015 I-XI 2015
X 2015 XI 2015 I-XI 2014 X 2015 XI 2014 I-XI 2014
OgółemW tym: 94,1 10,5,7 103,4 94,1 103,3 100,5
Pojazdy samochodowe, motocykle, części 100,1 123,5 111,1 99,9 120,4 107,2
Paliwa stałe, ciekłe i gazowe 89,7 101,2 98,7 90,2 91,8 89,3
Żywność, napoje i wyroby tytoniowe 85,7 96,7 104,6 85,4 96,9 103,4
Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach 108,5 121,1 107,8 108,4 119,5 106,7
Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny 101,6 107,1 105,6 101,3 108,4 106,5
Tekstylia, odzież, obuwie 84,9 113,5 113,5 84,7 108,5 108,3
Meble, rtv, agd 102,3 106,7 104,4 102,3 106,1 103,8
Prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach 96,7 119,1 114,8 96,8 117,0 114,8
Pozostałe 94,6 93,1 88,2 94,5 92,2 87,2

 

Listopad pokazał się w sprzedaży detalicznej od tej lepszej strony, ponieważ praktycznie w każdej grupie, można było odnotować wzrost sprzedaży, oczywiście dane dotyczą cen stałych. Największy wzrost dotyczył grupy sprzedażowej samochodów, motocykli i części. W tej grupie odnotowano wzrost wynoszący aż 23,5 procent.

Wzrost sprzedaży w niewyspecjalizowanych sklepach na poziomie 21,1 procent, nie wziął się bez przyczyny. Dotyczyło to przede wszystkim zmianą organizacyjną w GUS. Jednocześnie wpłynęło to na spadek sprzedaży w grupie żywność, napoje i wyroby tytoniowe. W tej grupie można było odnotować spadek aż o 3,3 procent.

Zwiększyła się też sprzedaż w grupie prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach. W tej grupie odnotowano aż wzrost na poziomie 19,1 procent. Natomiast grupa tekstylia, odzież, obuwie może pochwalić się sprzedażą wyższą o 13,5 procent.

Komentarze

Dodaj swoją opinię

Ocena:

Nasi eksperci polecają

  • Pożyczki
  • Kredyty
  • Karty
  • Konta

Aktualne promocje