Umowa kredytu bankowego – jakich pułapek unikać?

umowa kredytowa

Umowa kredytu bankowego pomaga poradzić sobie z trudnymi sytuacjami finansowymi. Niemniej przed jej podpisaniem nie można tracić głowy. Przed złożeniem podpisu należy uważnie zapoznać się z treścią umowy i wyjaśnić wątpliwości związane z poszczególnymi postanowieniami.

W umowie kredytu bankowego mogą znaleźć się postanowienia zawierające kruczki prawne. Pod tym pojęciem należy rozumieć klauzule umowne, które są korzystne dla banku, ale nie dla klienta. Niektóre z postanowień mogą być zgodne z prawem, inne niekoniecznie. Kredytobiorca powinien również sprawdzić wszystkie opłaty związane z kredytem gotówkowym, takie jak oprocentowanie, opłata przygotowawcza, prowizja i ubezpieczenie zadłużenia.

Wątpliwe postanowienia

Postanowienia umowy kredytu zawieranej z konsumentem powinny być jasno i zwięźle sformułowane. Nie jest to zasada przestrzegana przez wszystkie instytucje finansowe. W razie wątpliwości co do treści umowy warto zwrócić na nie uwagę pracownikowi banku i poprosić go o wyjaśnienie. Konsument w banku ma prawo do wyjaśnienia treści umowy. Pozycja konsumenta jako strony umowy kredytu konsumenckiego uległa poprawie w ostatnich latach. Warto korzystać ze swoich uprawnień i nie bać się ich realizować.
Warunki spłaty i konsekwencje braku spłaty kredytu
Nie ulega wątpliwościom, że konsekwencje braku spłaty kredytu w umownych terminach niosą za sobą przykre konsekwencje, które będą zależeć w dużej mierze od tego, czy umowa przewiduje zabezpieczenie, czy nie.

Umowa kredytu może zostać zabezpieczona hipoteką lub zastawem, w tym zarówno zastawem zwykłym, jak i rejestrowym. Umowa kredytu może być zabezpieczona także przez poręczenie. W przypadku hipoteki i zastawu bank może wszcząć postępowanie w celu zaspokojenia wierzytelności z przedmiotu zabezpieczenia. Będzie to zwykle sprzedaż w drodze publicznego przetargu. W przypadku zastawu rejestrowego istnieje możliwość przejęcia rzeczy na własność, do wysokości wartości niespłaconej wierzytelności, bez konieczności sprzedaży publicznej osobie trzeciej.
Jeżeli umowa została zabezpieczona poręczeniem, poręczyciel będzie musiał spłacać kredyt za kredytobiorcę. W przypadku braku jakiegokolwiek zabezpieczenia umowy kredytu, kredytobiorca powinien liczyć się z wypowiedzeniem umowy kredytowej i skierowaniem wezwania do natychmiastowej zapłaty niespłaconych rat.

Kolejnym krokiem, w razie braku spłaty, będzie wniesienie przez bank pozwu do sądu o zapłatę. Po zakończeniu postępowania sądowego i uprawomocnieniu wyroku sądu bank może wszcząć postępowanie egzekucyjne. Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego obciążają kredytobiorcę.
Umowa kredytowa powinna przewidywać możliwość zmiany jej warunków w razie zmiany sytuacji finansowej kredytobiorcy. Warto zwrócić uwagę także na to, czy można spłacić kredyt wcześniej oraz czy można skorzystać z opcji wakacji kredytowych.

Przeczytaj, zanim podpiszesz

Jeszcze kilkanaście lat temu możliwe było uchylenie się od zawarcia umowy pisemnej przez konsumenta z powodu nieuważnego zapoznania się z jej treścią. Obecnie sądy już nie patrzą tak przychylnie na nieporadnych konsumentów. Świadomość prawna w ostatnich latach uległa poprawie. Model przeciętnego konsumenta zmienił się zatem w porównaniu z początkiem XX wieku. Umowa kredytu jest wiążąca dla konsumenta, jeżeli złożył podpis i nie występują wady oświadczenia woli określone w Kodeksie cywilnym. Należy uważnie przeczytać każde postanowienie umowy, aby nie mieć później problemów z jej wykonaniem. Osobną kwestią jest zawarcie w umowie niedozwolonej klauzuli umownej. W takim przypadku, nawet pomimo podpisania umowy przez klienta, bank powinien liczyć się z ujemnymi następstwami ze strony Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Przy wyborze odpowiedniego kredytu pomoże porównywarka ofert banków działających na polskim rynku. Rankingi kredytów hipotecznych są dostępne bezpłatnie na stronach internetowych poświęconych tematyce rynku finansowego. Warto skorzystać z tych narzędzi – w końcu zostały stworzone specjalnie z myślą o kredytobiorcach.

Komentarze

Dodaj swoją opinię

Ocena:

Nasi eksperci polecają

  • Pożyczki
  • Kredyty
  • Karty
  • Konta

Aktualne promocje