Rodzaje funduszy inwestycyjnych – które są najpopularniejsze?

fundusze-inwestycyjne-rodzjaeFundusze inwestycyjne można podzielić pod względem aktywów, w które dany fundusz jest w stanie inwestować. Wśród nich wymienić można między innymi:

fundusze akcji – są najbardziej ryzykowne, ponieważ posiadają agresywną politykę inwestycyjną. Przykładowy portfel inwestycyjny zawiera około 90% akcji, natomiast pozostałe 10% będzie inwestowane w pozostałe papiery wartościowe. Bardzo duże zyski są możliwe do otrzymania w czasie hossy. Jednak w czasie bessy należy liczyć się ze stratami.

fundusze obligacji – Są bardziej bezpieczne w porównaniu do funduszy akcji. Papiery wartościowe, w które się tutaj inwestuje, zwane są obligacjami. Można liczyć na zysk nieco wyższy od inwestycji na lokatach terminowych.

fundusze indeksowe – zaliczane są one do ryzykownych inwestycji, ponieważ aktywa bazują zwykle na indeksach akcyjnych. Są one zarządzane w sposób pasywny.

fundusze zrównoważone – oszczędności inwestowane są w akcje oraz obligacje. Jednak jest to bezpieczniejsza forma inwestycji od funduszy akcji, ponieważ portfel zawiera tylko 60% akcji. Jest on kompromisem między funduszem akcji a funduszem obligacji, od którego jest już bardziej ryzykowny.

fundusze rynku pieniężnego – określane jako najbezpieczniejsze ze wszystkich inwestycji. Inwestorzy zarządzają swoje oszczędności na takich produktach finansowych jak bony skarbowe, lokaty terminowe, krótkoterminowe papiery wartościowe czy obligacje z terminem ważności jednego roku. Najważniejszym założeniem funduszu runku pieniężnego jest ochrona oszczędności, a dopiero później stabilny, nie za duży zysk.

fundusze stabilnego wzrostu – głównymi papierami wartościowymi, w które inwestowane są oszczędności są bony skarbowe i obligacje. W takim połączeniu mają one zagwarantować regularny zysk. Czasami inwestorzy decydują się, by w ich portfelu inwestycyjnym znalazł się również niewielki odsetek akcji. Przez co fundusz ten staje się kompromisem między funduszem stabilnego wzrostu a funduszem zrównoważonym. Wprowadzenie akcji do portfela zwiększa ryzyko całej inwestycji, ale również może pozwoli wygenerować większy zysk.

fundusze dywidendowe – stają się coraz popularniejsze na polskim rynku związanym z aktywami. Jego głównym założeniem jest regularne wypłacanie dywidend inwestorom. Najczęściej ma to miejsce co 3 lub 6 miesięcy. Tutaj aktywami są zwykle bony skarbowe.

fundusze prywatyzacji – aktywami są papiery wartościowe, które mają ścisłe powiązanie z Programem Powszechnej Prywatyzacji. Są to bardzo ryzykowne fundusze, ponieważ największym odsetkiem w portfelu są akcje spółek oraz akcje NFI.

fundusze dłużne – Są raczej bezpiecznymi funduszami przynoszącymi niewielki, ale stały dochód. Portfel składa się w 90% z obligacji Skarbu Państwa. Jeśli ktoś nie chce papierów skarbowych, może inwestować w papiery korporacyjne.

Druga klasyfikacja funduszy opiera się bardziej na rodzajach aktywów, w jakie można inwestować swoje oszczędności. Wśród nich można wymienić na przykład fundusze otwarte, specjalistycznie otwarte, zamknięte, specjalistycznie zamknięte oraz mieszane.

fundusze inwestycyjne otwarte – są one dostępne dla każdego uczestnika. Wśród wszystkich funduszy rozróżnianych pod względem rodzaju aktywów, są one najbezpieczniejsze.

specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte – tutaj nie każdy może być już uczestnikiem inwestycji. Fundusz inwestycyjny dokładnie określa wytyczne, kto może być uczestnikiem. Przykładem może być grupa inwestorów, które muszą być osobami prawnymi lub narzucany jest z góry termin odkupienia aktywów.

fundusze inwestycyjne zamknięte – zaliczają się one do bardzo ryzykownych funduszy. W tym przypadku emitowane są certyfikaty inwestycyjne, którymi są aktywa na okaziciela. Różnica między funduszami inwestycyjnymi otwartymi, a zamkniętymi polega na tym, że w funduszach otwartych może się zmieniać nieustannie liczba jednostek uczestnictwa, natomiast w funduszach zamkniętych, ta liczba jest stała. Może się ona zmienić jedynie podczas nowej emisji. Certyfikaty znajdują się w sprzedaży wyłącznie na giełdzie.

specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte – certyfikaty specjalistycznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych nie muszą być wprowadzane do obrotu publicznego. Dopuszczone do obrotu publicznego papiery wartościowe zawsze muszą być na okaziciela, natomiast jeśli nie są one w obrocie publicznym to mogą być na okaziciela lub funkcjonować jako papiery imienne.

fundusze inwestycyjne mieszane – fundusze o warunkach pośrednich między funduszami zamkniętymi a otwartymi.

Polacy coraz chętniej stawiają na zrównoważony i bezpieczny zysk. Wybierają zatem fundusze rynku pieniężnego. Swoje oszczędności inwestują w lokaty i bony skarbowe. Nie brakuje również inwestorów nastawionych na większe i bardziej ryzykowne zyski. Mianowicie są oni w stanie obracać akcjami i obligacjami na giełdzie. Wyniki finansowe lokowanych oszczędności Polaków, nie będą jednoznacznie mówiły, które fundusze są najpopularniejsze. Ponieważ na lokatach i bonach skarbowych wkład inwestycyjny jednej osoby nie jest tak duży jak w przypadku wartości zakupionych akcji.

Komentarze

Dodaj swoją opinię

Ocena:

Nasi eksperci polecają

  • Pożyczki
  • Kredyty
  • Karty
  • Konta

Aktualne promocje