Restrukturyzacja SKOK-u we Wrześni

skok września

Do 18 stycznia banki na specjalne ogłoszenie Komisji Nadzoru Finansowego, mogą zgłaszać się w związku z procesem restrukturyzacji SKOK-u m Stefana Kard. Wyszyńskiego we Wrześni.Jednocześnie do podjęcia takiej decyzji przyczyniło się umorzenie postępowania dotyczącego przekazania innej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wspomnianego oddziału SKOK-u we wrześni.

Możemy przeczytać w komunikacie, że „Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie SKOK im. Stefana Kard. Wyszyńskiego na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o SKOK, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK im. Stefana Kard. Wyszyńskiego przez bank”.

To zwiększa konkurencyjność udziału w procesie restrukturyzacji banku. Możemy mieć zatem spokojnie przekonanie o tym, że w ciągu 14 dni od momentu ogłoszenia komunikatu o restrukturyzacji, inne banki będą zgłaszać swoje zainteresowanie udziałami w placówce.

knf
Banki zainteresowane udziałami w SKOK-u mogą zasięgać wszelkich informacji u źródła, czyli u zarządcy komisarycznego. Funkcja zarządcy komisarycznego została objęta w lipcu 2015 roku. Celem tego było wzmocnienie całej placówki, jak i również opracowanie strategii wzmacniającej kapitał.

W chwili obecnej SKOK im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrześni zarządza aż 20 oddziałami w całej Polsce. Jednocześnie zawiera w sobie aż 180 milionów złotych depozytów.

Komentarze

Dodaj swoją opinię

Ocena:

Nasi eksperci polecają

  • Pożyczki
  • Kredyty
  • Karty
  • Konta

Aktualne promocje