Przyczyny wydania odmowy udzielenia kredytu gotówkowego

odmowa kredytu gotówkowegoUbiegając się o kredyt gotówkowy, trzeba wykonać wyznaczone formalności, a główną z nich jest złożenie wniosku, wraz z potencjalnymi dokumentami, o które może nas prosić bank. Na ich bazie dopiero analityk ewentualnie system elektroniczny sprawdzi wiarygodność finansową, przeliczy naszą zdolność kredytową, plus wyda adekwatną decyzję. Decyzja naturalnie nie zawsze musi być dodatnia, a powodów uzyskania decyzji negatywnej może być sporo.

Zaległości w należnościach za rachunki

Oprócz BIK bank weryfikuje wnioskodawcę również w innych listach dłużników takich jak BIG, KRD, bądź ERIFF. Jeśli odszuka tam wpisy świadczące o tym, że w przeszłości posiadaliśmy czy teraz mamy zaległości w płaceniu rachunków za media, zaległe alimenty, czy niezapłacone mandaty powiększy to naszą szansę na otrzymanie odmownej decyzji. Bank może nas na skutek tego uznać za niewiarygodnych Pożyczkobiorców, którzy mogą udzielony kredyt nie spłacać we właściwym czasie.

Niska zdolność kredytowa

W wypadku każdego starającego się o asygnowanie kredytu gotówkowego gruntownie analizowana jest zdolność kredytowa. Obliczenie jej opiera się na wielkości dochodów, od których odejmowane są deklarowane stałe obciążenia miesięczne. Pozostała suma powinna być na tyle duża, by zagwarantować bezproblemową i punktualną spłatę branego zobowiązania. W przypadku, jeśli nie dokumentujemy zarobków zaświadczeniem, a zamiennie składamy oświadczenie o wielkości zarobków i ich źródle absolutnie nie wolno zawyżać uzyskiwanego wynagrodzenia. Bank w każdej chwili może dzwoniąc do pracodawcy zweryfikować, czy rzeczywiście zarabiamy tyle, jak dużo deklarowaliśmy we wniosku. O ile bank skonstatuje, że zawyżyliśmy nasze dochody, wówczas na pewno odrzuci nasz wniosek. Wniosek może być dodatkowo odrzucony przez nazbyt liczne zobowiązania, jakie ciążą na potencjalnym pożyczkobiorcy, wskutek których jego zdolność do spłaty pożyczki jest za niska.

Kiepska historia kredytowa

Przepisy prawa bankowego wymuszają na bankach nieodzowność sprawdzania historii kredytowej Pożyczkobiorców ubiegających o udzielenie kredytu gotówkowego i nie ma od tego odstępstw. W bazie BIK znajdują się każde informacje na temat zobowiązań, z jakich korzystaliśmy w przeszłości oraz w tej chwili, zarówno pozytywne, jak i ujemne, w które każdorazowo ma wgląd bank. Jeżeli bank podczas rozważania wniosku weryfikując naszą historię, odszuka informacje o poślizgach w spłacie innych zobowiązań finansowych, które przekraczają 30 dni, wówczas uzna nas za posiadających pejoratywną historię kredytową i najprawdopodobniej odrzuci wniosek.

Raptem drobnostki zdołają zaważyć na decyzji kredytowej

Często przez zwykłe niedbalstwo możemy sami siebie narazić na odmowę udzielenia kredytu gotówkowego. Powodem może być nawet podanie mylnych danych we wniosku takich jak telefon, adres, bądź mail. Wskazane jest w związku z tym solidnie podejść do kwestii wniosku oraz wnikliwie go przeanalizować, zanim go złożymy, tak aby nie narażać się na niepotrzebną odmowę.

Przytoczyliśmy zaledwie najistotniejsze z powodów, jednakże może ich być stanowczo więcej, ponieważ każdy z nas jest w odmiennej sytuacji. Mamy pomimo tego nadzieję, że dosyć starannie wyklarowaliśmy Wam przyczyny wydania odmowy udzielenia kredytu gotówkowego i wiedza ta będzie potrzebna przy ewentualnym ubieganiu się o pożyczkę.

Publikacja: 29.09.2016

Komentarze

Dodaj swoją opinię

Ocena:

Nasi eksperci polecają

  • Pożyczki
  • Kredyty
  • Karty
  • Konta

Aktualne promocje