Przebieg i znaczenie kryzysu finansowego

Przebieg i znaczenie kryzysu finansowegoGłównej przyczyny kryzysu finansowego należy doszukiwać w polityce opartej na pożyczkach hipotecznych. Banki ponosiły w umowach wysokie ryzyko, gdyż kredytobiorcy nie posiadali odpowiedniego zaplecza finansowego. Pożyczki były zabezpieczeniem obligacji strukturyzowanych, które stały się głównym źródłem sprzedaży wiodących banków europejskich oraz amerykańskich. Świadomość kryzysu była mała z powodu wzrostu na rynku nieruchomości. Tymczasem niewypłacalność poszczególnych kredytobiorców spowodowała niedobór kapitału na rynku kredytowym oraz brak płynności Instytucji finansowych.

Rok 2007 rozpoczął kryzys, kiedy to niespełna 1, 3 mln domów zostało wziętych pod skarb państwa. Doszło do „paraliżu” i narastających niepokojów, gdyż społeczeństwo było zdezorientowane odnośnie wiedzy, kto jest właścicielem długów rozprzestrzenionych w globalnym systemie finansowym. Ponadto banki stanęły w obliczu narastającego braku płynności, ponieważ nie chciały pożyczać kapitału na rynku wewnątrz bankowym. Powodem tego stanu rzeczy był tzw credit crunch. Rozpoczął się ciąg narastających, finansowych problemów. Banki zanotowały straty rzędu 435 mld dolarów.

Obecnie banki nie mogą otrzymać pozwoleń na przyznawanie kredytów, gdyż ich aktywa są niewystarczające. Mnóstwo instytucji zbankrutowało albo jest im do tego z każdym dniem bliżej. Rządy krajów podejmują się pomocy instytucjom, gdyż boją się jak wpłynie to na gospodarkę poszczególnych krajów. W USA pomocy udziela Freddie Mac oraz Fennie May, gigant z zakresu ubezpieczeń AIG i Northern Rock z Wielkiej Brytanii i belgijskie Fortis i Dexia. Wizja bankructwa doprowadziła rząd amerykański do pomocy w formie pakietu ratunkowego, która opiewa na wartość 700m mld dolarów. Podobny pakiet ma zamiar dedykować swoim instytucjom rząd Wielkiej Brytanii.

Kryzys na rynku kredytów oraz „credit crunch” nie są jedynymi przyczynami kryzysu finansowego 2008. Ceny paliw bardzo wzrastają a gospodarki Chin i Indii wymagają coraz większego zakupu benzyny i ropy. Bardzo niekorzystnie wpływa to na mieszkańców Europy i Ameryki Północnej, gdyż zwyżkujący trend cen paliwa samochodowego i potrzebnego do ogrzania domów doprowadza do tego, że ceny pożywienia wzrastają. Jak wiadomo do produkcji pożywienia potrzebne jest paliwo, więc mocno się to z sobą wiąże. Dochodzi więc do wielu strajków bogatych krajów, ponieważ społeczeństwo nigdy nie płaciło tak wiele za jedzenie.

Głównych przyczyn kryzysu powinno upatrywać się w złym prognozowaniu rynku kredytowego USA a z drugiej strony w dynamicznym rozwoju państw wschodnich. Świat stoi przed próbą radzenia sobie ze stałym wzrostem cen paliw. Musi dostosować się w takim sposób aby straty nigdy nie były takie jak w okresie kryzysu. Co więcej wprowadzić taki mechanizm dystrybucji paliw, aby straty były dużo mniejsze od kosztów wytwarzania.

Komentarze

Dodaj swoją opinię

Ocena:

Nasi eksperci polecają

  • Pożyczki
  • Kredyty
  • Karty
  • Konta

Aktualne promocje