Procedura kredytowa w przypadku kredytu hipotecznego

szybki kredyt wniosekBanki jako instytucje kredytowe w związku ze wzrostem ryzyka kredytowego są zobowiązane do wprowadzenia ścisłych procedur związanych z udzielaniem kredytów hipotecznych. Są one w szczegółowy sposób opisane w instrukcjach kredytowych będących formą zarządzenia, które wydawane jest przez zarząd banku. Wspomniane powyżej instrukcje kredytowe zawierają w sobie opis czynności, które są wykonywane przez pracowników banku od chwili pojawienia się klienta w oddziale aż do całkowitej spłaty zaciągniętego przez niego zobowiązania finansowego. Omówione są w nich m. in. wymagania stawiane przez banki klientowi ( jak przykładowo załączniki, które zobowiązany jest dołączyć do wniosku kredytowego ), czy sposób, w jaki dokonywane mają być wyliczenia ukazujące sytuację finansową potencjalnego kredytobiorcy. W niektórych bankach ze względu na fakt, iż instrukcje kredytowe są bardzo skomplikowane i często mają wielkość dużej książki, pracownicy obsługujący klientów otrzymują wyłącznie podstawowe fragmenty ukazujące tylko te czynności, które muszą osobiście wykonać. Podstawowym celem procedur związanych z udzielaniem kredytów hipotecznych jest:

  • segmentacja klientów, która oznacza podział klientów na mniejsze grupy, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie racjonalnej polityki kredytowej,
  • selekcja klientów, która oznacza eliminację części niechcianych klientów w kolejnych etapach procedury kredytowej, z którymi związane jest nadmierne ryzyko kredytowe banku

Procedury kredytowe w każdym banku są bardzo zróżnicowane, gdyż w przypadku większości kredytów udzielanych podmiotom indywidualnym są względnie proste i nie zajmują wiele czasu. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku kredytów gospodarczych, a także kredytów hipotecznych, które charakteryzują się zwiększonym ryzykiem kredytowym banku. W przypadku kredytów hipotecznych procedury związane z udzielaniem kredytów są nieco bardziej skomplikowane, gdyż potencjalny kredytobiorca musi zgromadzić dużo większą dokumentację kredytową i przedstawić odpowiednie zabezpieczenie spłaty zobowiązania.
W procesie udzielania kredytów hipotecznych procedury kredytowe stosowane przez większość banków można przedstawić następująco:
1. Dostarczenie do banku wniosku o kredyt hipoteczny wraz z niezbędnymi załącznikami
2. Ocena zdolności kredytowej kredytobiorcy
3. Przedstawienie proponowanych zabezpieczeń spłaty zobowiązania
4. Ustalenie warunków i wielkości kredytu
5. Podpisanie umowy kredytowej przez kredytobiorcę i kredytodawcę
6. Uruchomienie środków
7. Monitoring kredytowy

Publikacja: 29.09.2016

Komentarze

Dodaj swoją opinię

Ocena:

Nasi eksperci polecają

  • Pożyczki
  • Kredyty
  • Karty
  • Konta

Aktualne promocje