Prezesi spółek, nie dostaną tak wielkich odpraw, jak kiedyś

Prezydent, Andrzej Duda, zdecydował się na podpisanie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To przyczyniło się do ukrócenia wysokich odpraw, jak i również odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji osobom, będącymi członkami zarządów spółek Skarbu Państwa.

W poprawionej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przeczytamy między innymi, że wszelkie odprawy, a także odszkodowania dla członków zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa, będą podlegać opodatkowaniu w wysokości 70 procent. Nowelizacja została zatwierdzona pod koniec listopada.
Podczas wypłacania odpraw, przyjęto, że progiem podatkowym będzie próg trzymiesięcznego wynagrodzenia. Natomiast jeśli będą miały być wypłacane odszkodowania z tytułu umów po zakazie konkurencji, wtedy progiem jest wynagrodzenie za okres 6 miesięcy.

W ustawie znajduje się informacja, że opodatkowane zostały wyłącznie osoby mające bezpośrednie powiązanie z zarządzanie spółką Skarbu Państwa. Chodziło głównie o doprecyzowanie nowelizacji. Wcześniej można było ją odczytywać również jako próbę opodatkowania pracowników, nie mających nic wspólnego z zarządzaniem spółki.

Jaki ma cel nowelizacja ustawy? Przede wszystkim ma zapobiec wypłacaniu sobie nawzajem wysokich odpraw, a także odszkodowań, które często kompletnie były nieadekwatne do funkcji obejmowanej przez członka spółki. Ponadto oczekiwane są pozytywne skutki gospodarcze, jak i również zwiększenie wpływów do budżetu państwa.
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku. I to właśnie od tego okresu obowiązywać będą nowe zasady wyliczania odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji.

Komentarze

Dodaj swoją opinię

Ocena:

Nasi eksperci polecają

  • Pożyczki
  • Kredyty
  • Karty
  • Konta

Aktualne promocje