Otwarcie postępowania sanacyjnego Hawe przez Sąd

haweWydano w warszawskim Sądzie Rejonowym postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego Hawe.
Jednocześnie sąd postanowił oddalić wniosek z początku lutego Hawe o zezwolenie na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie zwykłego zarządu. Postępowanie to miało na celu uchronienie Hawe przez upadłością.

Komunikat Hawe w tej sprawie zapewniał, iż „otwarcie postępowania sanacyjnego uzasadnione jest potrzebą dokonania głębokich działań restrukturyzacyjnych zmierzających do poprawy warunków ekonomicznych emitenta, w tym przywrócenia emitentowi zdolności do wykonywania zobowiązań oraz potrzebą ochrony emitenta przed egzekucją ze strony jego wierzycieli, którą postępowanie sanacyjne zapewnia”.

Data publikacji: 2016-03-15

Komentarze

Dodaj swoją opinię

Ocena:

Nasi eksperci polecają

  • Pożyczki
  • Kredyty
  • Karty
  • Konta

Aktualne promocje