Polskie OC nie takie drogie

W porównaniu do innych krajów Europejskich, Polacy płacą jedną z niższych składek za ubezpieczenie komunikacyjne. Średnia stawka po przeliczeniu na Euro wynosi około 106 euro. Natomiast średnia europejska stawka za OC wynosi 230 euro.

Zestawienie krajów europejskich wraz ze stawkami za ubezpieczenie komunikacyjne (Dane: Insurance Europe, European Motor Insurance Markets ) :

Kraj Średni koszt OC
Szwajcaria 510 euro
Włochy 439 euro
Holandia 309 euro
Belgia 308 euro
Grecja 252 euro
Niemcy 237 euro
Chorwacja 192 euro
Hiszpania 178 euro
Finlandia 157 euro
Słowenia 153 euro
Francja 143 euro
Portugalia 136 euro
Polska 106 euro
Turcja 105 euro
Czechy 99 euro
Estonia 94 euro
Łotwa 62 euro
Węgry 49 euro

Jak można zauważyć przedział cenowy za OC w krajach europejskich waha się od 49 euro do 510 euro. Zdecydowanie droższe stawki obowiązują w Europie Zachodniej, a także Europie Południowej. Najdroższą Policę komunikacyjną mają Szwajcarzy oraz Włosi. Natomiast najmniejsze stawki obowiązują na Węgrzech oraz Łotwie.
Stawki ustalane są nie tylko względem osobistych możliwości ubezpieczycieli, ale przede wszystkim według obowiązującego prawa. Do wyliczenia wysokości stawki brane jest także pod uwagę to, czy stany dróg są wyjątkowo dobre, czy nie, jakie są wysokości odszkodowań, jak i również jak często dochodzi do nadużyć ubezpieczonych, czyli jak często występują oszustwa ubezpieczeniowe.
W Polsce stawki są jak na razie całkiem sprzyjające, ponieważ istnieje wysoka konkurencyjność. Dlatego ubezpieczyciele starają się przyciągnąć swoich klientów właśnie poprzez jak najniższe stawki za OC.

Czy stawki za AC, czyli nieobowiązkowe składki komunikacyjne, również mamy jedne z najniższych? Okazuje się, że w tej kwestii znajdujemy się już mniej więcej w połowie rankingu. Polacy średnio wydają na dodatkową Polisę 258 euro. Na pierwszym miejscu, i jednocześnie najwięcej płacą niestety znowu Szwajcarzy. Ich nieobowiązkowa składka kosztuje aż 434 euro. Najmniejsze składki zaś zapłacą Portugalczycy, którzy za AC muszą zapłacić 141 euro.

Według Bartosza Salwińskiego, członka zarządu mfind.pl, serwisu posiadającego porównywarkę ubezpieczeń komunikacyjnych, można zauważyć aż trzy powody, które mają wpływ na stawkę cenową za ubezpieczenia komunikacyjne w poszczególnych krajach europejskich. Przede wszystkim stawka jest wyliczana na podstawie opłaty, jaką jest w stanie zapłacić właściciel pojazdu. Ponadto wylicza się ją indywidualnie na podstawie ankiety dotyczące jego doświadczenia, historii jazdy, a także skłonności do ryzykownej jazdy. Stawka, jaką przyjdzie zapłacić ubezpieczonemu, jest uzależniona od potencjalnego odszkodowania, jakie zostanie mu wypłacone w razie zdarzenia drogowego. Na pewno na wysokość opłaty za polisę komunikacyjną ma forma prowadzenia Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Im większa ilość zatrudnionych pracowników, a także im wyższe koszty administracyjne oraz operacyjne, tym niestety stawka będzie wyższa.
Nie obejdzie się także bez ujęcia ryzyka dokonania oszustwa ubezpieczeniowego.

Autorzy raportu European Motor Insurance Markets, uwzględnili kilka czynników mających wpływ na cenę polisy OC/AC. Jednoczenie tłumaczą one powstające różnice pomiędzy wysokościami składek ubezpieczeń komunikacyjnych w innych krajach europejskich.

Stawki przede wszystkim są uzależnione od prawnych regulacji w danych kraju. Według tych ustaleń wylicza się między innymi potencjalne ryzyko, jak i również koszty operacyjne. Ponadto uwzględniane są warunki na drogach, które przyczyniają się do oszacowania bezpieczeństwa na drogach. I wcale nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o stan dróg, ale również jacy kierowcy zasiadają za kierownicą. Do tych najbardziej niepewnych zalicza się niedoświadczonych kierowców, jak i również tych już w podeszłym wieku. Uwzględnia się także ilość kierowców, którzy zasiadają po spożyciu alkoholu lub innych używek.
Na kwotę stawki ubezpieczeniowej, brana jest pod uwagę liczba oszustw ubezpieczeniowych. Tak naprawdę cały czas nie brakuje osób, które kombinują i starają się wyłudzić odszkodowania, również chociażby poprzez podawanie fałszywych danych. Średnia stawka za OC jest uzależniona także od liczby aut, które nie mają żadnego ubezpieczenia.

W Polsce, wykupując obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, czyli OC, jest normalne, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe walczą o każdego klienta. Natomiast właściciele pojazdów jak najbardziej to wykorzystują. Chociażby w ten sposób, że szukają jak najtańsze Towarzystwo. To przyczynia się jednak do prowadzenia na polski rynek ubezpieczeń niezdrową atmosferę. Nawet szef Komisji Nadzoru Finansowego, upomniał wszystkie Towarzystwa Ubezpieczeniowe, aby nie zaniżałytak bardzo stawki za OC i AC. Ponieważ muszą one realnie się odnosić do kosztów świadczonych usług. Jeśli jednak takie stawki będą zaniżane, wtedy działalność ubezpieczeniowa może okazać się nierentowna. Kierowcy w chwili obecnej mają bardzo dużo narzędzi, dzięki którym mogą sprawdzić, która oferta jest dla nich najkorzystniejsza. Do takich możliwości zalicza się chociażby porównywarka ubezpieczeń komunikacyjnych.

Komentarze

Dodaj swoją opinię

Ocena:

Nasi eksperci polecają

  • Pożyczki
  • Kredyty
  • Karty
  • Konta

Aktualne promocje