Najkorzystniejsza forma rozliczania podatku

rozliczenie podatkuRozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem dokonania rejestracji we właściwym Urzędzie Miasta lub Gminy, rejestracji ZUS i ewentualnie rejestracji VAT w Urzędzie Skarbowym. W Urzędzie Miasta lub Gminy należy złożyć druk CEIDG-1, w którym wskażę się datę rozpoczęcia działalności gospodarczej. Nie jest zbyt skomplikowany, ale należy określić formę opodatkowania działalności gospodarczej.

Forma opodatkowania działalności gospodarczej

Określa sposób rozliczania podatku dochodowego, co bezpośrednio wpływa na dochód netto, który pozostaje przedsiębiorcy do dyspozycji i nie ma możliwości jej zmiany w trakcie roku. Ewentualnej zmiany można dokonać dopiero w następnym roku, w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia.

Wybór formy opodatkowania

Podatnik rozpoczynając działalność gospodarczą może skorzystać z następujących form rozliczania:
– karta podatkowa,
– zryczałtowany podatek dochodowy,
– podatek dochodowy na zasadach ogólnych,
– podatek liniowy dla przedsiębiorców.

Najkorzystniejszy wybór

Trudno bez rozpoznania zamierzeń przedsiębiorcy wyrokować jaka forma będzie najkorzystniejsza. Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, tym bardziej jak rozważa się możliwość zlecenia prowadzenia dokumentacji firmie zewnętrznej. Profesjonalne biuro rachunkowe, powinno wskazać najlepsze rozwiązanie oraz udzieli informacji w sprawie VAT-u i kasy fiskalnej.

Komentarze

Dodaj swoją opinię

Ocena:

Nasi eksperci polecają

  • Pożyczki
  • Kredyty
  • Karty
  • Konta

Aktualne promocje