Modyfikacja tarczy antykryzysowej! Mini pożyczka o wartości 5.000 zł dla wszystkich !

Modyfikacja Tarczy Antykryzysowej

Nawiązując do pandemii Covid-19, władza zaprojektowała schemat Tarczy Antykryzysowej, za pomocą której działalności, będą mogły pozyskać zasób pieniędzy, które pomogą opłacić aktualne koszty dotyczące zarządzania przedsiębiorczością gospodarczą. Takowe finansowanie obejmuję np. mini pożyczka o kwocie 5.000 zł- dotychczas osiągalna dla wszystkich, charakteryzuje się tym, iż władze poszerzyły jej funkcjonalność, również dla osób samo- zatrudnionych. Zobaczmy jakie wymogi należy spełnić, aby uzyskać zapomogę oraz czy jest możliwość późniejszego umorzenia spłaty.

Mini pożyczka o wartości 5.000 zł- strona prawna

Ze zgodnością z artykułem 15zzd ust. 1 ustawy- konkretnie, wszelkie rozwiązania powiązane z powstrzymaniem oraz przeciwdziałaniem poszerzającej się pandemii Covid-19 ,oraz wszelkich chorób zakaźnych ,które mogą stanowić sytuacje kryzysowe, starosta może za pośrednictwem umowy, przyznać ze zasobów Funduszu Pracy, jednokrotną pożyczkę dla mini-przedsiębiorcy, który kierował przedsiębiorczością gospodarczą przed dniem 1 marca bieżącego roku. Pożyczka ma na celu, zapłacenie bieżących kosztów wynikających z posiadania przedsiębiorczości gospodarczej mini-przedsiębiorcy.

Na podstawie informacji udzielonych przez radcę prawnego z urzędu pracy wynika ,iż aby dostać zapomogę, działalność nie może być wstrzymana w dniu 29 lutego 2020 roku ,oraz podczas składania wniosku.

Kto to jest mini-przedsiębiorcą ?

Według artykułu 7 ust. 1 punkt 1 ustawy dotyczącej Prawa Przedsiębiorców- mini-przedsiębiorca to człowiek ,który minimum przez rok z dwóch ubiegłych lat obrotowych stanowi konkretne wymogi :

-w ciągu roku zatrudnił mniej niż 10 robotników,
-jego przychód w ciągu roku, netto nie wychodzi poza kwotę w złotych 2 mln. euro,lub wartość aktywów jego rachunku sporządzonego pod koniec owych lat nie wyszła poza kwotę w złotych 2 mln. euro (..)”.

Osoba prowadząca działalność ,która jest samo-zatrudniona ,oraz nie spełnia wyżej podanych wymogów to według modernizacji ustawy Tarczy Antykryzysowej ciągle może starać się o finansowanie, pomimo ,iż nigdy nie zatrudniała lub nie zatrudnia aktualnie robotników, w interpretacji kp.

Jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca ,który che uzyskać 5 tys. zapomogi ?

Aby przyznano takowe finansowanie, trzeba złożyć pismo dotyczące pożyczki do Rejonowego urzędu pracy, po obwieszeniu informacji, dotyczących naborów przez prowadzącego PUP, adekwatnego do miejsca przedsiębiorczości gospodarczej. Finansowanie, o którym mowa:

-może być przyznane w kwocie 5 tys. zł,
-dysponuje oprocentowaniem stałym, które w okresie rocznym wynosi 0,005 stopy operacji finansowych, polegających na wtórnej sprzedaży weksla przyjmowanego przez NBP,
-okres spłacania nie może przekraczać 12 msc., wraz z karencją w pokryciu zasobów z odsetkami przez okres 3 msc. od dnia jej uzyskania,

Pokrycie pożyczki przebiega w zgodzie z schematem uzgodnionym z PUP.
Termin złożenia wniosku, rozpoczyna się dopiero po zdeklarowaniu naborów przez Rejonowego dyrektora urzędu pracy. Większość urzędów pracy w naszym kraju takowy nabór już zaczęło.

W piśmie dotyczącym pożyczki, mini-przedsiębiorca deklaruje, iż:

-zna warunki starania się o środki pieniężne pochodzące z funduszu pracy ,które umożliwiają zapomogę dla mini-przedsiębiorcy,
-ręczy za poprawność danych ,oraz informacji zawartych we wniosku oraz załączniku,
-według art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy (prawo przedsiębiorców) jest mini-przedsiębiorcą,
-przed dniem 1 marca br. prowadził firmę,
-nie uzyskał w przeszłości takowej zapomogi,
-nie wnioskował o pożyczkę w innym urzędzie pracy,
-deklaruje zużycie środków pochodzących z pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem,

Pod pismem, przedsiębiorca zobligowany będzie do zatwierdzenia podpisem klauzuli o podanej treści: „Mam świadomość o odpowiedzialności karnej grożącej podczas składania fałszywego oświadczenia” Podana klauzula jest równoznaczna z pouczeniem instytutu zajmującego się odpowiedzialnością karną dotyczącą podawania fałszywych informacji.

Gdzie trzeba złożyć dokumenty dotyczący mini-pożyczki -5.000 zł?

Dokument może być złożony drogą elektroniczną,poprzez stronę internetową praca.gov.pl a następnie klikając w zakładkę -Tarcza Antykryzysowa ,należy uzupełnić wniosek o udzielenie pożyczki. W końcowym etapie konieczne jest potwierdzenie podpisem elektronicznym,można to zrobić poprzez profil zaufany. Jeżeli ktoś jest zwolennikiem tradycyjnych metod, to można dokumenty złożyć w urzędzie lub wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W jaki sposób można umorzyć mini-pożyczkę-5.000 zł ?

Po modyfikacji projektu Tarczy Antykryzysowej wymogi dotyczące umorzenia finansowania uległy zmianie. W obecnym czasie wymogiem obowiązującym jest: Przedsiębiorca od dnia otrzymania mini-pożyczki, musi nadal prowadzić działalność, przez 3 msc. Zdecydowanie prościej będzie spełnić ten wymóg ,który pozwoli na umorzenie mini-pożyczki. Bardzo ważną informacją jest ,iż przedsiębiorca podczas składania dokumentu dot. mini pożyczki ,będzie musiał udokumentować fakt ,iż przez 3 msc od otrzymania 5.000 tys. zł prowadził działalność. Niewywiązanie się ze złożonego oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej.

Należy pamiętać o tym ,iż zapomoga jest zwrotna ,oraz nie księguje się. Co więcej, umorzenie tego finansowania ,też nie jest opodatkowane a więc tym samym nie jest księgowane. Oczywiście ,jeżeli przedsiębiorca nie spełnił wymogów, lub nie złożył w ciągu 14 dni od otrzymania finansowania stosownego oświadczenia, to nie kwalifikuje się do umorzenia i jest zobowiązany do zwrotu pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami, będą one opłatą podatkową, która będzie księgowana.

Komentarze

Dodaj swoją opinię

Ocena:

Nasi eksperci polecają

  • Pożyczki
  • Kredyty
  • Karty
  • Konta

Aktualne promocje