Czas na oszczędzanie: lokata vs fundusz inwestycyjny

oszczedzanie-lokaty-funduszeOszczędzanie najlepiej jest zacząć jeśli mamy nadwyżki finansowe po opłaceniu wszystkich rachunków i należności. Warto nie tylko odkładać pieniądze, ale również je mądrze zainwestować tak, by generowały pewny zysk.

           

 

Istnieje bardzo szeroki wybór produktów finansowych, wśród których jedne przynoszą niewielki zysk ale są obarczone małym ryzykiem. A inne znowu dają szansę na wygenerowanie bardzo dużego zysku, jednak przy świadomości równie wysokiego ryzyka. W pierwszej grupie wymienić można najpopularniejsze formy inwestowania: lokaty terminowe oraz fundusze inwestycyjne. Chociaż statystyki pokazują, że to fundusze są najczęściej wybieranym produktem (zainwestowanych 140 miliardów złotych), to jednak dobrze jest zorientować się jakie są różnice między funduszami a lokatami.

Pierwszą rzucającą się w oczy różnicą między tymi dwoma produktami finansowymi jest płynność. Decydując się na lokatę terminową zobowiązujemy się do nie wypłacania swoich oszczędności przez zawarty w umowie okres czasu. Jeśli ten warunek nie będzie spełniony, to można się liczyć z utratą wszystkich zysków, a czasem nawet poniesieniem pewnych kosztów. Pod tym względem fundusze inwestycyjne są bardziej elastyczne. Klient sam decyduje kiedy chce zakończyć inwestycje i wypłaci pieniądze na rachunek osobisty.

Różnica jest również widoczna w przypadku kosztów. Założenie lokaty terminowej nie powoduje pobierania dodatkowych opłat, natomiast inwestując w fundusze należy się liczyć z kosztami bezpośrednimi. Na samym początku pobierana jest opłata manipulacyjna przez pośrednika i umożliwia ona wejście do całego programu inwestycyjnego. Najczęściej Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zleca sprzedaż funduszy bankom lub doradcom finansowym. Inwestując w fundusze od potencjalnego zysku, trzeba liczyć się z opłatami za zarządzanie. Zwykle jest ona wyliczana w skali roku od inwestowanych aktywów. Teoretycznie im większe ryzyko, tym opłata ta powinna być wyższa.

Na pewno najbardziej interesującym aspektem dla inwestujących jest wysokość stopy zysku. Otwierając lokatę terminową klienci są dokładnie poinformowani jakie będą mieli zyski z tego tytułu. Ryzyko w przypadku tego produktu finansowego jest praktycznie znikome. Fundusze inwestycyjne takiej gwarancji nie dają. Teoretycznie można porównać zyski z lokat i funduszy inwestycyjnych. Z tych drugich produktów finansowych dobrze jest porównać depozyty z funduszami w kontekście rynku pieniężnego.

Decyzję o wyborze sposobu inwestowania, czy to będzie lokata czy fundusz, należy podjąć indywidualnie. W pierwszej kolejności trzeba się zastanowić przez jaki okres czasu klient jest w stanie inwestować. Jeżeli nie jest pewny, że może zamrozić konkretną sumę np. na okres 12 miesięcy, to powinien zastanowić się nad funduszami inwestycyjnymi. Drugim bardzo ważnym aspektem jest ryzyko i gwarancja zysku. Inwestowanie w lokaty gwarantuje pewny zwrot pieniędzy, natomiast inwestując w fundusze można spodziewać się nieco wyższej stopy zwrotu, ale trzeba się tutaj liczyć również z poniesieniem strat. Wyboru należy dokonać po zapoznaniu się z szczegółami konkretnych ofert.

Komentarze

Dodaj swoją opinię

Ocena:

Nasi eksperci polecają

  • Pożyczki
  • Kredyty
  • Karty
  • Konta

Aktualne promocje