Chcesz wyższej emerytury? Załóż IKZE

Chcesz wyższej emerytury? Załóż IKZEIKZE to najnowszy z produktów, dzięki którym można dodatkowo oszczędzać z myślą o emeryturze, a jednocześnie korzystać z ulg podatkowych. Polacy mogą zakładać je od 2012 roku, ale jak wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego, niewiele osób z tej możliwości korzysta, ponieważ wiedza na temat IKZE nie jest odpowiednio rozpowszechniona. Według najnowszych danych publikowanych przez KNF, pod koniec 2014 roku IKZE posiadało 528,1 tys. osób, co stanowi zaledwie 3,3% wszystkich pracujących. Według ekspertów tak małe zainteresowanie tą formą oszczędzania związane jest z niskimi dochodami, a także brakiem nawyku odkładania środków z myślą o emeryturze.

Kto może założyć IKZE?

IKZE można założyć w wybranej przez siebie instytucji finansowej, która zajmie się inwestowaniem składek. Konta tego typu oferują m. in. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, domy maklerskie, a także Powszechne Towarzystwa Emerytalne czy Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Skorzystać z przysługujących ulg podatkowych może posiadacz indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, który odprowadza podatki w Polsce. System wpłat i ich wysokość zwykle ustalana jest indywidualnie – zależnie od potrzeb i możliwość właściciela konta. Różne instytucje ułatwiają zakładanie tego typu kont, przykładowo PKO PTE umożliwia złożenie wniosku za pośrednictwem Internetu. Zgromadzone na IKZE środki mogą być wypłacone w każdej chwili ale wypłacenie ich po ukończeniu 65 rok życia gwarantuje możliwość skorzystania z wszystkich ulg. W przypadku śmierci oszczędzającego – kapitał otrzymuje wskazana wcześniej osoba, a odziedziczona w ten sposób suma nie podlega podatkowi od spadków i darowizn.

Dodatkowe korzyści

Osoby oszczędzające na emeryturę za pomocą indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego mogą skorzystać z corocznej ulgi podatkowej – wpłaty dokonane na IKZE mogą być odliczone od podstawy podatkowej w danym roku rozliczeniowym. Aby skorzystać z takiej możliwości należy okazać dowód wpłat na konto, który zawierać będzie informacje dotyczące wysokości składek czy daty ich regulowania – jest to podstawa weryfikacji, czy ulga w danym roku przysługuje podatnikowi. Zasadniczo nie ma ograniczeń dotyczących kwot, jakie można odliczyć, ale co roku ustalany jest limit łącznej sumy wszystkich wpłat. Oblicza się go biorąc pod uwagę prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne. W 2015 roku na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego można maksymalnie wpłacić łączną sumę  4 750,80 zł. Ponadto zyski kapitałowe w IKZE nie podlegają podatkowi od zysków kapitałowych wynoszącego obecnie 19% – zarówno przy wypłacie pieniędzy, jak i podczas dokonywania zwrotu środków z konta.

Data publikacji: 11/06/2015

Komentarze

Dodaj swoją opinię

Ocena:

Nasi eksperci polecają

  • Pożyczki
  • Kredyty
  • Karty
  • Konta

Aktualne promocje